• 1
  • 2
  • 3

عنوان مقاله يکسو ساز سه فاز با ضريب توان بالا

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

حسيني ، سيد حسين ، داود شکاري

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

228 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com