• 1
  • 2
  • 3

عنوان مقاله تحليل و کنترل ESD روي قطعات نيمه هادي با وجود پارامترهاي محيطي

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

صدوقي يزدي ، هادي ، حسين نظام آبادي ، محمود قهاري ، وحيد صميمي

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

174 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com