• 1
  • 2
  • 3

عنوان مقاله A New Test Pattern Generator by Altering the Structure of 2-D LFSR for Built in Self Test Application

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

رسولي ، سيد هادي ، علي افضلي کوشا ، احمد خادم زاده ، محمد تهراني پور ، مهرداد نورانی

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

62 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com