• 1
  • 2
  • 3

عنوان مقاله معرفي و تحليل پايداري يک الگوريتم وفقي براي تخمين n فرکانس يک سيگنال شامل مجموع سينوسها

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

مجيري ، محسن ، عليرضا بخشايي ، مسعود شفيعي

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

214 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com