• 1
  • 2
  • 3

عنوان مقاله بهينه سازي شبکه توزيع با استفاده از الگوريتم جايابي بهينه پستها در مراکز ثقل بار و تعيين مسير فيدر فشار ضعيف

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

غلامي ، احمد ، صادق جمالي ، سيد علي حسيني

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

1103 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com