• 1
  • 2
  • 3

عنوان مقاله بهبود همگرائي الگوريتم هاي خانواده MMA

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

غلامي ، محمدرضا ، سعيد نادر اصفهاني

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

218 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com