• 1
  • 2
  • 3

عنوان مقاله FPGA Implimentation of 1024-bit Modular Processor for RSA Cryptosystem

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

محمديان ، بابک ، مجتبي لطفي زاد ، مهدي احساني نيک ، محمدرضا مالي

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

159 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com