• 1
  • 2
  • 3

عنوان مقاله الگوريتم کنترلي مود آرامش ماهواره بر اساس تغيرات ميدان مغناطيسي زمين

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

بلندي ، حسين ، علي بادپا ، مهدي نصيري سروي

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

186 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com