• 1
  • 2
  • 3

عنوان مقاله Novel Rotary Electrical Capacitance Tomography System

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

فرونچي ، جواد ، عليرضا بزازي

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

207 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com