• 1
  • 2
  • 3

عنوان مقاله استفاده از بازخورد ارتباط براي تلفيق ويژگيهاي معنايي و ويژگيهاي سطح پايين در يک سيستم تعاملي بازيابي تصوير

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

نظام آبادي پور ، حسين ، احسان اله کبير

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

349 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com