• 1
  • 2
  • 3

عنوان مقاله Design of Decoupling Active Noise Control Systems

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

Poshtan ، J. ، F. Taringo ، A. Nasiri

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

2 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com