• 1
  • 2
  • 3

عنوان مقاله New Principle Component Analysis Based Colorizing Method

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

آبادپور ، آرش ، شهره کسايي

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

395 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com