• 1
  • 2
  • 3

عنوان مقاله تحليل و برآورد ظرفيت ترانزيت در شبکه هاي انتقال به کمک الگوريتم هاي ژنتيک

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

لطيفي ، محمد امين ، محمدباقر اسدي کياپي ، حبيب رجبي مشهدي

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

162 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com