• 1
  • 2
  • 3

عنوان مقاله کاربرد نويز زدايي بر پايه تبديل موجک درآشکار سازي اهداف رادار

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

سعيدي سورک ، حميد ، سيد محمود مدرس هاشمي ، سعيد صدري ، محمدرضا اخوان صراف

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

145 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com