• 1
  • 2
  • 3

عنوان مقاله فاصله يابي تطبيقي خطا در خطوط انتقال نيرو

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

کامياب ، عبادا... ، جواد ساده ، محمدحسين جاويدي

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

160 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com