• 1
  • 2
  • 3

عنوان مقاله آشکارسازي سيگنال رادار با استفاده از نماي Lipschitz

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

زارعي ، نادعلي ، محمد مهدي نايبي ، محمد رضا تابان ، قاسم ميرجليلي

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

178 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com