• 1
  • 2
  • 3

عنوان مقاله استفاده از فتور زيست در روش Lift-Off براي ساخت موجبر نوري بر روي بستر ليتيوم نايوبيت به کمک نفوذ فلز تيتانيوم

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

گودرزي ، امير ، نصرت ا... گرانپايه ، مرتضي مظفري ، الهام عدالتي ، سيد شمس الدين مهاجرزاده

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

265 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com