• 1
  • 2
  • 3

عنوان مقاله گسترش يک سيستم تحريک کننده عصبي - عضلاني مدار- بسته کامپيوتري

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

کبروي ، حميدرضا ، عباس عرفانيان اميدوار

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

131 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com