• 1
  • 2
  • 3

عنوان مقاله Web-Based Control and Monitoring Systems: The New Challenge

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

صفوي ، سيد علي اکبر

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

310 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com