• 1
  • 2
  • 3

عنوان مقاله Application of Dynamic Programming Method for Reactive Power Planning

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

جديد ، شهرام

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

304 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com