• 1
  • 2
  • 3

عنوان مقاله مقايسه قوس الکتريکي DC و AC بر اساس مدل سازي فيزيکي

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

قهقه زاده ، سامان ، گئورک قره پتيان

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

216 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com