• 1
  • 2
  • 3

عنوان مقاله ارزيابی مدلConstrained Mean Trajectory روی ارقام منفصل فارسی

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

عبداللهی ، محمد ، ابوالقاسم صياديان

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

2 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com