• 1
  • 2
  • 3

 

عنوان مقاله:

بررسی تأ ثیر سن رانن دگان در احتمال مرگ و میر در تصادفات با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره AHP

سرفصل مربوط:

سال انتشار:

1385

نوع ارایه:

محل انتشار:

[ هفتمین كنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیك ایران ]

زبان مقاله:

فارسی

حجم فایل:

284.53 كیلوبایت

بررسی تأ ثیر سن رانن دگان در احتمال مرگ و میر در تصادفات با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره AHP

نویسنده‌گان:

[ محمدحسین فیروزجائیان ] - كارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل
[ حسن ذوقی ] - استادیار و عضو هیئت علمی ٬ دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

خلاصه مقاله:

تصادفات یكی از عوامل مهمی می باشد كه موجب می شود صنعت حمل و نقل كاركرده ای تعریف شده خود را نتواند به طور كامل انجام دهد . لذا باید با اتخاذ برنامه های درست و بهینه ٬ به كاهش
اثرات تصادفات در اختلال جریان ترافیكی دست یابیم . با توجه به آمار رو به افزایش افراد مسن دارای گواهینامه و بروز مشكلات جسمی و روحی متناسب با افزایش سن در آنها ٬ این گروه سنی بهترین گزینه برای تحلیل و بررسی رفتار ترافیكی می باشند تا با ارائه راه كارهایی به اصلاح رفتار ترافیكی آنها منتج شده و روند افزایشی ریسك پذیری آنها در وقوع تصادفات كنترل گردد . در این نوشتار به بررسی آمارهای موجود در مورد نسبت افراد دارای گواهینامه در سنین مختلف ٬ بررسی عواملی كه موجب ایجاد تلفات در رانندگان مسن در تصادفات می شوند و بررسی مشكلات ناشی از افزایش سن در رانندگان پرداخته می شود . سپس با روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (
AHP ) به مدلی در مورد رابطه اف زایش سن با عوامل مرگ و میر در تصادفات دست پیدا
خواهیم كرد .


كلمات كلیدی:

رفتار ترافیكی ٬ رانندگان مسن ٬ احتمال مرگ و میر ٬ روش AHP

دریافت کل مقاله به صورت PDF