• 1
  • 2
  • 3

عنوان مقاله:

استفاده از روباره در ساخت بتن

سرفصل مربوط:

سال انتشار:

1383

نوع ارايه:

شفاهي

محل انتشار:

[ يازدهمين كنفرانس دانشجويي مهندسي عمران ]

زبان مقاله:

فارسي

حجم فايل:

142.94 كيلوبايت

استفاده از روباه در ساخت بتن

نويسنده‌گان:

[ نويد شيرازي ] - دانشگاه آزاد اسلامي اهواز-دانشجوي كارشناسي عمران
[
آذرخش وزيري ] - دانشگاه آزاد اسلامي اهواز-دانشجوي كارشناسي عمران
[
محمد مواشي زاده ] - دانشگاه آزاد اسلامي اهواز-دانشجوي كارشناسي عمران

خلاصه مقاله:

با توجه به دپوي چندميليون تني روبار ه ها در كارخانجات فولاد سازي و همچنين محدود بودن مصالح سنگي طبيعي در اختيار بشر و استفاده بهينه از امكانات و محي ط زيست توجه روزافزون به مقوله استفاده از روباره در صنعت ساختمان را ميطلبد .از آنجا كه بتن از جمله مصا لحي است كه در ساخت و ساز از جايگاه ويژ ه اي برخوردار است حجم بالايي از عمليات ساختماني را دربرم ي گيرد . استفاده از روباره در ساخت بتن با توجه به قابلي ت هاي روباره به عنوان موادي جايگزين سنگدان هها به خاطر داشتن چگالي و مقاومت مناسب و ارزان تر گزين هاي معقول به نظر م يرسد .در اين مقاله سعي شده است تا پس از مقدم هاي كوتاه در مورد بتن در مورد قابلي تها و مشخصات لازم روبار هها براي استفاده در بتن و معايب و مزاياي استفاده از روباره سخن گفته شود و سپس گزار شهايي از جزئيات اجراي بتن باسنگدان ههايي از جنس روباره و طرح اختلا طهاي مختلف و نتايج حاصل از هر طرح اختلاط همراه با جداول مربوط به انجام آزمايشات مختلف روي نمون ههاي ساخته شده آمده است


كلمات كليدي:

بتن، روباره، ساخت

دریافت متن کامل مقاله به صورت PDF