• 1
  • 2
  • 3

کارشناس ارشد سازه

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

آشنايي با روشهای تقويت خمشی وبرشی تير بتن آرمه

با ورقه FRP و مکانيزمهای گسيختگی محتمل

ايمان الياسيان- کارشناس ارشد سازه

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

چکيده :

با توجه به احتمال ضعف تيرهای اصلی برخی از سازه ها چون تابليه پلها در برش و خمش به دليل افزايش بار ترافيکی لزوم آشنايي با برخی از روشهای تقويت آنها با ورقه FRP و انواع مودهای شکست در حالات تقويت ضروری است .

کليد واژه ها : تير بتن آرمه – ورقه FRP – تقويت خمشی و برشی – مکانيزم گسيختگی

مقدمه :

اولين تحقيقات در زمينه تقويت خمشی تير بتن آرمه توسط پروفسور Meier در سال 1980 در آزمايشگاه مرکزی تست مصالح سوئيس انجام شد . روشهای سنتی تقويت چون استفاده از پس تنيدگی خارجی, ورقه های فولادی پيوند و . . . هر کدام ضعفهايي در روند اجرا دارند که به کمک آنها نمی توان به مقاومت مورد نظر رسيد از اينرو در دهه های اخير تحقيقات در زمينه تقويت اعضای باربر سازه ای چون تير با ورقه های FRP بجای ورقه های فولادی رشد چشمگيری داشته و به مقايسه به معايب و مزايای هر دو روش پرداخته شده است .

1- مقاوم سازی خمشی تير بتن آرمه با ورقه FRP Flexural Strengthening of Beams

1-1. مقاوم سازی خمشی تير بتن آرمه با ورقه زيرين FRP (FRP Soffit Plate ) :

بدين صورت انجام می شود که ابتدا سطح زيرين تير که قرار است ورقه FRP به آن چسبانده شود را آماده نموده و سطوح ضعيف را برداشته تا دانه های بتن نمايان شده وجهت پيوند مناسب آماده گردد . سپس ورقه های دست ساز[1] را به کمک چسب به سطح مورد نظر تير می چسبانند در طی اين روند می توان از ورقه های پيش ساخته يا مهارهای U شکل برای کاهش ريسک عدم پيوند

ورقه استفاده کرد .1-Wet –Lay-Up

متن کامل این مقاله را از < اینجا > دانلود کنید