• 1
  • 2
  • 3


عنوان مقاله شبيه سازي پاسخ گوش انسان بر اساس سیگنال های اتوآکوستیک امیشن

مکان :

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

نام نویسنده :

سينا شامخي- محمد حسین میران بیگی- محمد جواد ابوالحسنی

سال انتشار :

 1384

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ICBME2005

حجم فایل :

701 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com