• 1
  • 2
  • 3


عنوان مقاله شبيه سازي ميدان فراصوتي حاصل از مبدل آرایه خطی با تحریک موج پیوسته در محیط لایه ای

مکان :

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

نام نویسنده :

مهشيد گلي- حمید بهنام

سال انتشار :

 1384

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ICBME2005

حجم فایل :

1867 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com