چاپ

عنوان مقاله طراحي يك بانك فيلتری جديد برای طبقه بندی سیگنال های صدای قلب

مکان :

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

نام نویسنده :

سپيده جباري- حسن قاسمیان

سال انتشار :

 1384

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ICBME2005

حجم فایل :

172 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com