چاپ

عنوان مقاله "فيلم كامپوزيتي پلي اتيلن با وزن ..."

مکان :

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

نام نویسنده :

"سجاد مهرجو"

سال انتشار :

 1384

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ICBME2005

حجم فایل :

1180 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com