• 1
  • 2
  • 3


عنوان مقاله Numerical Simulation of the air flow and micro-particle depozision in a human upper airway

مکان :

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

نام نویسنده :

ايمان زحمتكش- امید ابوعلی

سال انتشار :

 1384

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ICBME2005

حجم فایل :

214 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com