• 1
  • 2
  • 3


عنوان مقاله بررسي ارتعاشال غير خطي هنگام برخورد یک پا به زمین در ورزش اسکی

مکان :

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

نام نویسنده :

امير عباس زادپور- علی اسدی نیکویان- احود رضا عرشی

سال انتشار :

 1384

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ICBME2005

حجم فایل :

246 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com