• 1
  • 2
  • 3


عنوان مقاله بررسي اثر استفاده از بريس فانكشنال زانو بر ميزان جابه جايي قدامي تيبيا نسبت به فمور در افراد سالم

مکان :

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

نام نویسنده :

سعيده سيد محسني، حسين كريمي، فرزام فرهمند، محمود جبل عاملي

سال انتشار :

 1384

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ICBME2005

حجم فایل :

259 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com