• 1
  • 2
  • 3

عنوان مقاله مکانيابي‌کاربري اراضي شهري با استفاده ازسيستم‌هاي‌اطلاعات‌جغرافيايي‌فازي (Fuzzy-GIS)

نام نویسنده

فرشاد نوريان- علي شکوهي

حجم فایل

468 کیلو بایت

دریافت مقاله

دریافت مقاله