• 1
  • 2
  • 3

عنوان نشریه دو فصلنامه مديريت شهري - دوره14, شماره39
نویسندگان بلنديان محمدمهدي
چکیده لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل ( PDF ) مراجعه فرماييد.
کلید واژه آينده پژوهي، شهر امن، گفتمان مهدويت، آرمانشهر اسلامي
فایل مقاله گفتمان آينده‌ پژوهيِ آرمانشهري در شهرهاي امن اسلامي در بستر دکترين مهدويت