• 1
  • 2
  • 3


عنوان مقاله بررسي سينماتيكي و سينتيكي تاكتيك Ap dollio chagi تكواندو

مکان :

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

نام نویسنده :

احمدرضا عرشي- مرتضي بهرامي نژاد- الهام شيرزاد

سال انتشار :

 1384

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ICBME2005

حجم فایل :

1350 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com