• 1
  • 2
  • 3

  • عمران
  • بازدید: 8967

عنوان مقاله:

<< سدهاي زير زميني >>

نويسنده‌گان:
مهدي مغربي - دانشگاه صنعتي شريف- دانشجوي كارشناسي عمران
پويان برومند - دانشگاه صنعتي شريف- دانشجوي كارشناسي عمران


سرفصل مربوط:
سال انتشار: 1383
نوع ارايه: شفاهي
محل انتشار: يازدهمين كنفرانس دانشجويي مهندسي عمران
زبان مقاله: فارسي
حجم فايل: 178.79 كيلوبايت
[ تعداد صفحات: 6

خلاصه مقاله:

تاريخچه استفاده از سد هاي زير زميني در ايران و جهان به تمدن هاي قديمي برمي گردد به عنوان مثال سدهاي زير زميني در جزيره ساردينا در زمان روميان ساخته شده است و در عصر صفويه در ايران براي افزايش آب مادرچاه قنوات وزوران در ميمه اصفهان آب ديگر قنات ها را به آن منحرف مي كردند . ولي هم اكنون سدهاي زير زميني با توجه به مزايايي كه نسبت به سدهاي سطحي دارد تقريبا در اكثر مناطق دنيا به كار برده مي شوند.هدف از طراحي سد هاي زير زميني را به طور كلي مي توان در چهار بخش: 1- تامين آب مصرفي-2 مديريت منابع آب ) مانند مسدود كردن چند چشمه يا قنات و هدايت آب آنها به چشمه اصلي يا مادر چاه قنوات )-3 جلوگيري از پيشروي آب شور به آب زير زميني مانند سواحل و دشت هاي نمك-4 زيست محيطي مانند پخش آلودگي يا تشعشعات هسته اي و اثرات سوء آنها بر آب هاي زيرزميني.از جمله مزايايي كه سد هاي زير زميني نسبت به سد سطحي دارد به اين شرح است:هزينه ساخت بسيار پايين تر •نزديكتر بودن سد به محل مصرف •عدم كاهش آب به علت تبخير سطحي •بهداشتي تر بودن مصرف آب آن به علت گندزدايي از ميكروب و ويروسهايي كه اغلب در آبهاي پشت •سد ها وجود دارد.توزيع آب سدهاي سطحي بوسيله كانال كشي بسيار گران است.

دریافت متن کامل مقاله