• 1
  • 2
  • 3

عنوان مقاله واهمآميخت کور لرزه اي با استفاده از مدل گوسي مخلوط

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

اخلاقي ، جواد ، حسين ضميري ، مرتضي خادمي

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

214 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com